Weber color perfect

  • Timp de aşteptare după amestecare: 5 minute
  • Timp de punere în operă: 1,5 ore
  • Placările devin practicabile după: 24 de ore

Aceşti timpi sunt daţi pentru o temperatură de 20oC şi o umiditate relativă a aerului de 65%. Valorile mai ridicate ale temperaturii scurtează, iar mai scăzute măresc aceşti timpi. Conţine ciment. Face reacţie alcalină cu apa. Se vor proteja ochii şi pielea. În cazul contactului cu ochii aceştia se vor spăla cu apã din abundenţã şi se va consulta medicul de specialitate.

Descriere

Chit de rosturi profesional

Domenii de utilizare:
Se utilizează pentru rostuirea plăcilor de faianţă şi gresie, cu lăţimea rosturilor de 2-20 mm, cu timp de priză ideal.

Compoziţie:
Pulbere pe bază de ciment, adaos de silicon, aditivi şi pigmenţi. Conţine aditivi împotriva formării ciupercilor, fisurilor. Flexbilitate ridicată, rezistent la decolorare şi acţiunea apei, uşor de curăţat.

Culori:
Disponibil în 30 de culori

Ambalare:
Găleţi de 5 kg
Găleţi de 2 kg