weber color stone

  • Timp de aşteptare după amestecare: 5 minute
  • Timp de punere în operă: 1-3 ore de la prepararea pastei
  • Timp de maturizare: 2 zile
  • Placãrile devin practicabile dupã: 24 de ore

Aceşti timpi sunt daţi pentru o temperatură de 20oC şi o umiditate relativă a aerului de 65%. Valorile mai ridicate ale temperaturii scurtează, iar mai scăzute măresc aceşti timpi.
Conţine ciment. Face reacţie alcalină cu apa. Se vor proteja ochii şi pielea. În cazul contactului cu ochii aceştia se vor spăla cu apă abundenţã şi se va consulta medicul de specialitate.

Descriere

Chit pentru piatră naturală

Domenii de utilizare:
Pentru rostuirea pietrelor naturale cu diferite grade de absorbţie a apei şi forme neregulate
Pentru pereţi şi pardoseli
Pentru interioare şi exterioare
Pentru rosturi de la 5 – 50 mm

Compoziţie:
weber.color stone este un mortar de rostuit pe bază de ciment, cu conţinut de răşini sintetice. Rezistent la abraziune, se aplicã ºi se curăţã uşor. Produs netoxic.

Culori:
Disponibil în două culori: alb şi gri

Ambalare:
Saci de 20 kg
Paleţi de 1080 kg (54 saci)