weber color comfort

  • Timp de aşteptare după amestecare: cca. 5 minute
  • Timp de punere în operă: 1,5 oră de la prepararea pastei
  • Placările devin practicabile după: 24 de ore

Aceşti timpi sunt daţi pentru o temperatură de 20oC şi o umiditate relativă a aerului de 65%. Valorile mai ridicate ale temperaturii scurtează, iar mai scăzute măresc aceşti timpi. Conţine ciment. Face reacţie alcalină cu apa. Se vor proteja ochii şi pielea. În cazul contactului cu ochii aceştia se vor spăla cu apã din abundenţã şi se va consulta medicul de specialitate.

Descriere

Chit colorat pentru rosturi de la 1 la 6 mm

Domenii de utilizare:
Se utilizează pentru rostuirea plăcilor de faianţă şi gresie, cu lăţimea rosturilor de până la 6 mm, cu timp de priză ideal.

Compoziţie:
Pulbere pe bază de ciment şi adaps de silicon, aditivi şi pigmenţi. Flexibil, rezistent la decolorare şi acţiunea apei.

Culori:
Disponibil în 30 de culori

Ambalare:
Pungă de 5 kg
Cutii de 20 kg (4 pungi)
Paleţi de 720 kg (36 cutii)

Pungă de 2 kg
Cutii de 16 kg (8 pungi)
Paleţi de 576 kg (36 cutii)